DGI er en forkortelse for Danske Gymnastik & Idrætsforeninger, som organisationen tidligere hed. DGI er en stor paraplyorganisation, som har mange foreninger og aktiviteter under sig – heriblandt inden for gymnastikken.

Hvad angår hold, så rummer DGI også en del forskellige typer af hold, som strækker sig ud over dit almindelige hold i din lokale gymnastikforening.

DGI’s forskellige hold hører næsten alle sammen under den overordnede kategori, som DGI kalder ’landsdelshold’. Det er nationale eller regionale hold til gymnaster i forskellige aldersgrupper, som alle er dygtige til og brænder for gymnastikken.

I dette blogindlæg kigger vi nærmere på de enkelte landsdelshold, så du kan få et indblik i, hvad det kræver at gå på hvert af holdene. Afslutningsvis runder vi også DGI Verdensholdet, som er det ultimative hold i dansk gymnastik, når vi ser bort fra professionelle gymnaster i konkurrencesammenhænge.

Men lad os lægge ud med at få defineret, hvad et DGI landsdelshold egentlig er for en størrelse.

Hvad er et landsdelshold?

Et landsdelshold er DGI’s type af hold for gymnaster, som vil tage skridtet videre end deres almindelige holdtræning i deres lokale forening. Et landsdelshold er et specielt hold til dig, som både kan og vil dyrke gymnastikken på et lidt højere niveau end ellers.

Der findes en række forskellige landsdelshold, som primært adskiller sig fra hinanden ved at være aldersbestemt. Foruden de almindelige landsdelshold er der så også REPholdene, hvor ’REP’ står for repræsentation – disse hold er for særligt dygtige gymnaster, men det vender vi tilbage til om et øjeblik.

Alle landsdelsholdene er opvisningshold, og du skal således ikke forvente at deltage i nogle konkurrencer, hvis du kommer på et hold. Derimod skal du regne med at være en del af diverse opvisninger typisk hen over foråret.

Her tager du sammen med dit landsdelshold rundt til forskellige stævner i din region eller resten af landet, hvor I viser, hvad I har lært i løbet af året.

I de følgende afsnit ser vi nærmere på de enkelte typer af landsdelshold, så du kan blive lidt klogere på, om det er noget for dig at tilmelde dig et af dem.

10-14 hold

10-14 hold er det landsdelshold, som giver plads til de yngste gymnaster blandt alle landsdelsholdene. Som navnet også antyder, så er disse hold åbne for gymnaster i alderen 10-14 år. Enkelte landsdelshold rundt om i Danmark har en aldersgrænse på 14 år, hvilket betyder, at du kun kan deltage på holdet, til du fylder 14 og altså ikke til og med 14 år.

Der er ingen udtagelse til 10-14 hold, men du kan komme ud for, at der stilles visse krav til teknisk kunnen. Derudover er det værd at bemærke, at stort set alle 10-14 hold fokuserer på både rytmisk gymnastik og springgymnastik, og der ofte er tale om mixhold – altså hold med både drenge og piger.

Enkelte landsdele har dog 10-14 hold, som kun fokusere på enten rytme eller spring, og som kun har piger på holdet fordi udbuddet af drengegymnaster i den alder er for lav.

Der stilles typisk krav om, at du er medlem af eller aktiv i en DGI gymnastikforening ved siden af dit medlemskab på 10-14 holdet.

JUNIORhold

JUNIORhold minder på mange måder om 10-14 hold, om end alderskriterierne er anderledes. For at gå på et JUNIORhold skal du som udgangspunkt være mellem 14-16 år. Enkelte landsdelshold har du udvidet i begge ender af skalaen, hvormed enkelte hold har gymnaster med ned til 11 år og op til 18 år.

Når du går på et JUNIORhold, så kan du forvente en hård men super god træning, som giver dig et ekstra boost til din fysik såvel som din teknik inden for gymnastikken. Du kommer til at blive trænet af nogle af landets dygtigste instruktører, som har mange års erfaring med gymnastik på højt niveau.

Ligesom 10-14 hold har JUNIORhold ingen udtagelse, men erfaring kan være en fordel, og derudover er de fleste hold her også mixhold. Dog kan enkelte hold være udelukkende pige- eller drengehold afhængig af udbuddet i regionen.

Også på et JUNIORhold stilles der som regel krav om, at du er aktivt medlem i en DGI gymnastikforening.

YNGLINGEhold

Hvis du har dyrket gymnastikken gennem en årrække og efterhånden ønsker at blive endnu dygtigere – f.eks. så du kan gøre dig klar til REPhold eller Verdensholdet senere hen, så kan du overveje at gå på et YNGLINGEhold.

For at gå på et YNGLINGEhold skal du have de grundlæggende gymnastiske teknikker og færdigheder i orden.

Til gengæld får du så adgang til nogle af landets dygtigste instruktører, som sørger for at fintune din teknik og gøre dig endnu bedre, mens du samtidig får et bredere og nyt netværk af venner, der deler den samme passion for gymnastikken som dig selv.

Du kommer til at træne både spring- og rytmegymnastik på et YNGLINGEhold, og erfaring med begge dele er derfor en stor fordel. Som udgangspunkt skal du være mellem 16-19 år for at gå på holdet. Dog er der også undtagelser her – nogle landsdelshold tager også gymnaster ned til 15 år og op til 20 år med, hvis det er relevant for holdet.

YNGLINGEhold er også det første hold på listen, hvor du kan komme ud for at skulle igennem en udtagelse til holdet. Det er ikke alle YNGLINGEhold i landet, der bruger udtagelse, men enkelte gør – det kan være en god idé at undersøge på forhånd, om dit udsete hold har udtagelse, så du kan forberede dig grundigt til denne i god tid.

Også her er der ofte krav om, at du er aktiv eller frivillig i en DGI gymnastikforening for at komme med på holdet.

I DGI's forskellige holdtyper indgår bl.a. JUNIORhold og YNGLINGEhold

I DGI’s forskellige holdtyper indgår bl.a. JUNIORhold og YNGLINGEhold

ASPIRANThold

ASPIRANThold er et mere socialt landsdelshold for voksne, hvor der ikke i samme grad er fokus på teknisk udvikling og klargøring til mere avancerede hold. Dermed ikke sagt, at ASPIRANThold ikke er seriøse hold – holdene har blot større fokus på intens træning, udvikling af kreative idéer, udholdenhed, spændstighed og ikke mindst sociale relationer.

Der er fortsat tale om et opvisningshold, som tager til stævner og gymnastikshows i løbet af foråret for at lave en flot opvisning.

For at gå på et ASPIRANThold behøver du ikke at være teknisk dygtig gymnast – faktisk er mange er holdene en god blanding af både garvede og helt nye gymnaster, som blot deler passionen for gymnastikken.

De fleste ASPIRANThold rundt om i landet tager helst gymnaster fra 18 år og op efter med på holdte. Enkelte steder har du mulighed for at deltage på holdet, når du når 9. klasse i skolen, og enkelte hold har en øvre aldersgrænse på f.eks. 30 år.

Der er udtagelse på nogle af ASPIRANTholdene i de enkelte regioner. Dette skyldes dels, at mange gymnaster viser interesse for holdene og melder sig til, dels for at holdet kan holde et teknisk niveau, hvis de ønsker det.

Du kan både finde mix-, dame- og herrehold inden for ASPIRANThold-kategorien, det afhænger igen af udbuddet af relevante gymnaster i den pågældende landsdel.

Også her stilles der ofte krav om, at du er frivillig eller aktiv gymnast i en DGI gymnastikforening, mens du går på ASPIRANTholdet.

REPhold

Hvis du i forvejen dyrker gymnastik og interesser dig for dansk gymnastik generelt set, så kender du måske allerede lidt til DGI’s REPhold.

REPhold er for dygtige og seriøse gymnaster, som vil være fremme blandt de forreste, når det gælder repræsentation af gymnastikken rundt om i landet.

Som nævnt tidligere i indlægget, så står ’REP’ nemlig netop for repræsentation, og det er lige, hvad et REPhold er: DGI’s bedste bud på gymnaster i den pågældende landsdel, som kan gå forrest og repræsentere DGI og vise, hvad noget af det bedste danske gymnastik har at byde på til diverse shows og opvisninger i løbet af året.

Træningen er også mere intens og målrettet på et REPhold end på nogle øvrige landsdelshold. Her træner du ikke både rytme- og springgymnastik, men fokuserer derimod kun på én af delene. Du deltager således enten som rytmisk gymnast eller springgymnast, og hver del af holdet træner separat det meste af tiden.

Ovenstående træningsmetoder kombineret med nogle af landets absolut dygtigste instruktører sikrer, at du forbedrer dit tekniske niveau med gymnastikken markant i den tid, du går på holdet, og du kan forøge dine chancer for senere at blive udtaget til Verdensholdet eller komme på det danske landshold for konkurrencegymnastik.

Du skal i de fleste tilfælde være fyldt 18 år for at kunne komme med på et REPhold. Enkelte hold giver dispensation for udtagelse til gymnaster ned til 17 år, hvis det vurderes relevant.

Derudover skal det nævnes, at alle REPhold har udtagelse, og du skal derfor bevise, at du både teknisk og personlighedsmæssigt egner dig til at gå på holdet og repræsentere gymnastikken rundt om i landet.

Langt de fleste REPhold er mixhold bestående af både damer og herrer, men enkelte steder i landet er der udelukkende damer på holdet, hvis der ikke er nok mandlige gymnaster til at udgøre den ene halvdel af holdet.

Igen er det typisk et krav, at du er aktiv gymnast eller frivillig i en DGI forening, hvis du ønsker at gå på REPholdet.

Er du ikke helt klar til at komme på et REPhold endnu, så kan du overveje et MINIREPhold, som vi ser nærmere på herunder:

MINIREPhold

Et MINIREPhold har som udgangspunkt til formål at forberede sine deltagende gymnaster til at gå på et af de ordinære REPhold.

Alderen på et MINIREPhold er som udgangspunkt 17-18 år, da man kan komme på et REPhold som 18-årig. Det er ikke landsdele under DGI, der tilbyder MINIREPhold, men enkelte regioner har disse hold – du kan undersøge, om REPholdet i din region har et tilhørende MINIREPhold.

MINIREPholdet er til dig, som måske ikke føler dig helt klar til at tage til udtagelse til et REPhold og derfor ønsker at forbedre dine tekniske færdigheder eller styrke.

AFTERREPhold

Hvis du er fyldt 25 år og stadig ønsker at dyrke gymnastik på et højt niveau, så kan du overveje at gå på et AFTERREPhold. Alderskravet er de fleste steder 25 år, men enkelte landsdelshold giver dispensation ned til 23 år. Der er ingen øvre aldersgrænse på AFTERREPhold – dog skal du forvente et krav om, at du kan være med på samme tekniske og fysiske niveau som resten af holdet.

Du skal til udtagelse for at komme på et AFTERREPhold, og det forventes, at du har et vist teknisk niveau og en pæn portion erfaring fra tidligere gymnastikhold. Det kan være en fordel at have gået på et almindeligt REPhold eller hold af tilsvarende kvalitet førhen.

De fleste AFTERREPhold er – ligesom REPholdene – mixhold bestående af både herrer og damer, som fokuserer på både spring- og rytmegymnastik. Enkelte regioner har dog hold udelukkende bestående af damer.

De ugentlige, hårde og seriøse træninger kulminerer også her i et flot og veludført opvisningsshow til diverse opvisninger og stævner i løbet af foråret.

Sidst men ikke mindst forventes det også på et AFTERREPhold, at du fortsat er aktiv gymnast eller frivillig en lokal DGI forening.

DGI Verdensholdet

DGI Verdensholdet er det ypperste inden for danske opvisningsgymnastik. Måske kender du allerede lidt til holdet, hvis du selv er aktiv gymnast nu, og ellers kan du læse lidt mere om det herunder.

Verdensholdet er et hold bestående af 28 gymnaster, ligeligt fordelt mellem unge mænd og kvinder over 18 år. Holdet bliver sammensat efter grundige udtagelser hvert 2. år, og holdet rejser herefter ud på en omfattende verdensturne samt en lang række opvisninger herhjemme i Danmark.

Verdensholdet giver først og fremmest et enormt boost til dine sociale, organisatoriske og ikke mindst gymnastiktekniske færdigheder.

Men derudover byder et ophold på Verdensholdet også på en lang række spændende oplevelser, hvor du rejser rundt i hele verden og laver store shows med holdet, afholder workshops og underviser børn fra såvel fattige som almindelige kvarterer i nogle af verdens yderste afkroge.

Der er høje tekniske, fysiske og sociale krav til dig, som ønsker at komme med på Verdensholdet. Og da det kun er 28 gymnaster, der udtages hvert 2. år, så er det også et prestigefyldt hold. Du skal regne med at have en sund levestil, mens du er på holdet, og du kan forvente træning af Danmarks allerbedste og mest rutinerede instruktører.

Vi har lavet en udførlig guide om DGI Verdensholdet til dig, som ønsker at læse og lære meget mere om holdet, de praktiske informationer derom, samt hvad det indebærer at være en del af holdet.