TeamGym er en gren inden for gymnastikken, som blander både rytmisk gymnastik og springgymnastik. Det er en populær idræt her i Danmark, og den byder på både konkurrencehold og opvisningshold afhængig af dine ønsker og dit niveau.

I dette blogindlæg kommer vi godt rundt om TeamGym som konkurrencedisciplin. Vi ser på de tre underdiscipliner, som du skal have styr på som TeamGym-gymnast, og vi kigger nærmere på nogle af reglerne og kravene inden for idrætten.

Til sidste i indlægget kan du finde inspiration til, hvordan du kan forbedre dig selv som gymnast generelt eller med særlig fokus på dine evner på et TeamGym-hold.

De tre discipliner i TeamGym

TeamGym er en samlet konkurrence, der består af tre forskellige discipliner. Hvert hold skal konkurrere i hhv. rytmeserie på gulv, spring i trampet og spring på fiberbane.

I de følgende afsnit kigger vi nærmere på nogle af kravene og kendetegnene ved hver af de tre discipliner. Som hold skal man stille med minimum seks og maksimum 12 gymnaster – mens alle deltagende gymnaster på holdet skal deltage i den rytmiske serie på gulv, så skal kun seks gymnaster springe i trampet og på fiberbane.

Hertil udvælger træneren på holdet typisk de bedst egnede gymnaster til hver af de to springdiscipliner. På mixhold – som vi vender tilbage til senere i indlægget – skal både drenge og piger eller damer og herrer springe.

Rytmeserie på gulv

Den første af de tre discipliner i TeamGym er rytmeserie på gulv. Her skal holdet af gymnaster i fællesskab udføre en rytmisk serie med forskellige elementer og momenter. Det er som regel holdets træner eller trænere, der har sammensat serien, som holdet har trænet op til konkurrencen eller opvisningen.

Selve længden på serien kan variere afhængig af den pågældende række. Intensiteten og sværhedsgraden af øvelserne og springene i serien stiger i takt med alder og række.

Man laver typisk serien på et officielt rytmegulv, som er designet specielt til netop rytmiske serier, hvor der også kan indgå enkelte spring. Dette rytmegulv er som udgangspunkt 3,5 cm tykt og lavet af en skumkerne med gummibetræk. Gulvet består af syv måtter, som hver især måler 2 x 20 m, hvilket giver et samlet gulv på 14 x 20 meter.

Gymnasterne udfører serien, som er sammensat til at passe til et stykke fri musik udvalgt af holdets rytmetræner. Både serien og musikken skal meddeles til dommerne i konkurrencen, inden selve konkurrencen løber af stablen.

Selvom man kunne foranlediges til at tro, at det kun er damerne og pigerne, som skal udføre den rytmiske serie i TeamGym, så er dette ikke tilfældet. Også drenge og herrer skal have en rytmisk serie med i den trefoldige konkurrence, som TeamGym er. Er der tale om et mixhold bestående af lige dele damer og herrer, så skal herrerne også her være med i rytmeserien.

Spring i trampet

Den næste discipliner hedder trampet eller trampolin, og her skal seks gymnaster fra holdet springe i netop en trampet – også kaldet minitrampolin. Holdet skal igennem tre runder med ét spring hver.

Runderne er delt op således:

 • En runde med dobbeltroterende spring – F.eks. en dobbelt forlæns salto
 • En runde med skruer – F.eks. en halvanden skruet forlæns salto
 • En runde med spring over et redskab – Det vil typisk være en pegasus, som er den moderne hest eller saltoplint

Er der tale om et mixhold, så skal springerne i trampet være ligeligt fordelt mellem herrer og damer eller drenge og piger – og det gælder sådan set også på fiberbanen for den sags skyld.

I alle tre runder skal gymnasterne én ad gangen løbe hen mod trampetten, sætte af og udføre springet, hvorefter han eller hun igen skal lande sikkert og kontrolleret på landingsmåtten.

Selvom det på forhånd er bestemt, at der skal deltage seks gymnaster i denne disciplin, så må holdet gerne skifte ud i gymnasterne mellem runderne. Det kræves blot, at den pågældende gymnast, som holdet ønsker at skifte ind, har deltaget i rytmeserien på gulv.

Spring på fiberbane

Den tredje og sidste disciplin i TeamGym er tumbling eller spring på fiberbane – afhængig af, hvad man kalder det. Spring på fiberbane foregår på mange måder ligesom trampetten. Også her skal seks gymnaster fra holdet springe, og det foregår også hen over tre runder, hvor hver gymnast springer én gang.

Her må holdet også gerne skifte ud mellem gymnasterne, hvis gymnasten har deltaget i rytmeserien på gulv. Der gælder også her reglen om, at der på mixhold skal deltage et ligeligt fordelt antal herrer og damer eller drenge og piger på fiberbanen.

Hvad angår springene på fiberbanen, så skal gymnasterne på holdet gennemføre følgende runder:

 • En runde med forlæns spring – F.eks. en forlæns salto efterfulgt af en salto med helskrue
 • En runde med baglæns spring – F.eks. et araberspring efterfulgt af en flik flak og en baglæns salto
 • En fri runde – Her må holdet selve vælge, hvilke spring og springkombinationer, gymnasterne skal udføre

Alle springene skal meddeles til dommerne ved konkurrencen på forhånd, så disse kan holde øje med, om gymnasterne udfører de meddelte spring korrekt. Dette gælder også for runden med frie spring.

Springerne vil blive vurderet på bl.a. sværhedsgrad, komposition og udførelse. Dette gælder også, når gymnasterne springer i trampet.

Du kan læse mere om trampet, trampolin, powertumbling eller spring på fiberbane i vores udførlige guide om springgymnastik.

De tre holdtyper i TeamGym

TeamGym er en holdsport og byder derfor ikke på solodeltagelse fra gymnasterne. Gymnasterne deltager sammen på et hold, og der findes som udgangspunkt tre forskellige holdtyper, som du, som gymnast, kan deltage på.

De tre holdtyper i TeamGym er som følger:

 • Damehold
 • Herrehold
 • Mixhold

Meningen med holdene giver næsten sig selv pga. titlerne. Mixholdet er en blanding af damer og herrer eller drenge og piger, og det er delt ligeligt op, så der f.eks. er seks herrer og seks damer på holdet.

TeamGym er en international konkurrencedisciplin inden for gymnastikken, men i Norden – og særligt i Danmark – har vi haft for vane at dyrke denne kombination af spring- og rytmegymnastik i mange år. Der er også stor opbakning og tilslutning til gymnastikken her i landet, og bl.a. derfor er Danmark ofte blandt de bedste hold, når der afholdes internationale konkurrencer.

Kigger vi på resultaterne for EM i TeamGym i 2018, så taler de da også deres eget tydelige sprog:

 • Herrernes gruppe – Guld til Danmark med en samlet score på 63.350
 • Damernes gruppe – Bronze til Danmark med en samlet score på 56.050
 • Mixholdenes gruppe – Sølv til Danmark med en samlet score på 55.350

Også i de tidligere runder i EM har Danmark ligget lunt i svinget, når det gjaldt podieplaceringerne. Hvis du drømmer om at blive blandt de dygtigste spring- og rytmegymnaster på f.eks. et TeamGym hold, så har du med ord ganske udmærkede forudsætninger for det her i Danmark.

TeamGym er en gren inden for gymnastikken, som blander både rytmisk gymnastik og springgymnastik

TeamGym er en gren inden for gymnastikken, som blander både rytmisk gymnastik og springgymnastik

Formelle krav og regler i TeamGym

Der findes en lang række krav og regler, som holdende og de individuelle gymnaster skal leve op til i TeamGym.

Det ville være for omfattende at gennemgå dem alle her i indlægget, så indlægget her skal ikke ses som uddybende.

Vi har dog allerede været omkring en håndfuld af reglerne; f.eks. blandingen af køn på mixhold, krav til springene i hhv. trampet og på fiberbane, samt at holdene skal meddele dommerne deres kompositioner og indhold i både rytmeserien og springdisciplinerne.

Som gymnast skal du dog ikke tænke meget på disse ting, da din træner typisk vil stå for at holde styr på, at du og resten af holdet som helhed lever op til de regler, der er på området.

Hvor stammer TeamGym fra?

TeamGym, som også går under navnet spring-rytme gymnastik eller spring- og rytmegymnastik, er generelt set en nordisk idræt. Gymnastikken har eksisteret i hele verden i mange, mange hundrede år, men her i Norden har vi udviklet den yderligere i tæt sammenhæng vores traditioner for den frivillige foreningsgymnastik.

I løbet af de sidste 100-150 år er foreningsgymnastikken stille og roligt blevet mere og mere professionaliseret. Gymnastikken og særligt spring- og rytmegymnastikken, som vi ser i TeamGym, gennemgår også hele tiden moderniseringer.

Det betyder dels, at reglementerne jævnligt bliver opdateret og forbedret, dels at det udstyr, man bruger som gymnast, også bliver forbedret hele tiden. For en del år siden så vi f.eks., at den traditionelle hest og saltoplint blev skiftet ud med den moderne pegasus.

Det samme gælder skumgulvet til rytmeserien i TeamGym; det er også et forholdsvist nyt tiltag, som gør det nemmere at inkludere springelementer i serien.

Hvordan kan jeg blive bedre til TeamGym?

Hvis du i forvejen er aktiv gymnast på et TeamGym hold, så har du en bred vifte af muligheder for at blive endnu dygtigere rent teknisk.

Herunder ser du en liste over forskellige tiltag, der kan fremme din karriere inden for TeamGym gymnastikken:

 • Du kan søge mod bedre foreninger eller klubber, som har højere krav og præsterer bedre end din nuværende
 • Afhængig af din alder kan du tage din 9. eller 10. klasse på en gymnastikefterskole
 • Du kan derefter overveje mulighederne for at gå på en gymnastikhøjskole for virkelig at booste dine evner inden for både spring og rytme
 • Du kan deltage på nogle af DGI’s REPhold, som er tiltænkt nogle af landets dygtigste gymnaster fra begge køn og fra både springgymnastik og rytmisk gymnastik
 • Du kan deltage i bootcamps og workshops hos forskellige foreninger og bl.a. DGI-arrangører rundt om i landet
 • Du kan forsøge at komme med på DGI Verdensholdet, som både giver dig en unik rejseoplevelse og et skub til dine tekniske færdigheder som gymnast