Springsikker er et uddannelseskoncept udviklet af GymDanmark og DGI Gymnastik. Uddannelsen er lavet specielt til springinstruktører i Danmark, som ønsker at forbedre deres evner som instruktør i springgymnastik.

Springsikker egner sig både til erfarne instruktører og til nye og uerfarne instruktører, som ønsker at lære om modtagning og sikkerhed i springgymnastik fra bunden af.

I dette blogindlæg kommer vi rundt om uddannelsen som helhed, og vi dykker ned i de enkelte opdelinger, som uddannelsen er bygget op af; hhv. Springsikker basis, Springsikker Måtte & Trampet 1, Springsikker Måtte 2, Springsikker Trampet 2 samt Springsikker Måtte & Trampet 3.

Derudover kan du læse om undergrenene af uddannelsen, som er udviklet til foreninger og efterskoler. Disse dele hedder Springsikker Forening og Springsikker Efterskole.

Men vi lægger ud med at tage et nærmere kig på instruktøruddannelsen generelt set.

Springsikker instruktøruddannelse

Springsikker instruktøruddannelsen er udviklet til dig, som ønsker at blive en bedre instruktør. Uddannelsen vil gøre dig i stand til at varetage ansvaret for træningen af dine egne springhold, og du bliver undervist i forsvarlig og sikker anvendelse af alle de nødvendige redskaber, herunder trampet og måtte.

Du kan tage uddannelsen samlet, eller du kan tage de forskellige niveauer af uddannelsen i den rækkefølge, der passer dig bedst. Der er fem niveauer, som vi kommer tilbage til senere i indlægget.

Du kan ydermere tage instruktøruddannelsen, uanset om du er garvet instruktør eller aldrig har taget imod ved et spring før. Er du helt ny som instruktør eller hjælpeinstruktør, så kan uddannelsen hjælpe dig godt i gang med at lære de grundlæggende redskaber at kende, så du kommer sikkert fra start.

Hvis du er en erfaren træner, så er uddannelsen stadig relevant; dels kan du få genopfrisket både teori og praksis inden for sikkerheden i springgymnastik, dels kan du hente ny inspiration til træningen af dine egne gymnaster.

Forskellige niveauer

Uddannelsen består som sagt af fem forskellige niveauer eller individuelle uddannelser, og hvis du er rutineret instruktør, så behøver du måske ikke at tage de første par trin i uddannelsen med. Hvis du omvendt er helt eller delvist ny instruktør, så kan det være en fordel at tage uddannelsen trin for trin, så du får det hele med.

Uanset hvad, så anbefaler GymDanmark, der er med til at udvikle og udbyde uddannelsen, at du højst tager ét af niveauerne og dermed én certificering om året. Dette skyldes, at deres erfaring viser, at det tager noget tid at få implementeret alt det, du lærer på hver enkelt uddannelse, i din træning.

Tager du et enkelt trin på uddannelsen om året, så er du sikker på at få indarbejdet din teori og metodik i træningen på en forsvarlig måde og i et tempo, hvor både dine gymnaster og du selv kan følge med.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen i springsikkerhed er bygget op i tre forskellige dele. Al undervisning har som udgangspunkt fokus på sikkerhed og modtagning ved spring, og undervisningen foregår på forskellig vis; hhv. teori, metode og praktik.

Nogle uger før, at din uddannelse starter, vil du modtager alt dit nødvendige kursusmateriale. Dette bør du kigge nærmere på og læse igennem inden studiestart. På den måde har du de bedste forudsætninger for at få mest muligt ud af selve uddannelsen.

Som sagt vil du modtage undervisning i form af både teori, metode og praktik. Indholdet af disse tre former ser ud som følger:

 • Teori – Her er der fokus på fysiologi og teknik i såvel spring som modtagelse
 • Metode – Denne del af undervisningen har fokus på planlægning og afvikling af den bedst mulige og mest effektive træning af dine gymnaster
 • Praktik – Den tredje og sidste del af undervisningen fokuserer på konkrete øvelser og modtagning, så du får en bedre forståelse af og føling med det, du lærer i undervisningen

Forløbet med hver del af uddannelsen er skruet sammen, så du får en god blanding af hhv. teori, metode og praktik. Det gør dig dels i stand til at bestå eksamen uden problemer, dels får du en god forståelse af de enkelte elementer af undervisningen.

Hvordan består jeg uddannelsen?

Når du skal til eksamen i en af de fem trin i uddannelsen, så skal du både op i teori, metode og praktik. Eksamen kan foregå alene eller i grupper – det afhænger lidt af den pågældende del af uddannelsen, du er ved at tage.

Der er ingen karakterskala, som du måske ellers kender det fra skole- og uddannelsessystemet – her gælder det bare om enten at bestå eller ikke bestå. Du får en certificering i den pågældende uddannelse, hvis du består – denne certificering kan du senere bruge i dit arbejde som instruktør og på dit CV generelt.

Du har desuden mulighed for at tage eksamen én gang til, hvis du ikke består den i første hug. Det hedder en reeksamen, og den foregår på samme måde som den almindelige eksamen.

Selve eksamen eller certificeringen består af tre afsluttende prøver, som skal sikre, at du har lært og forstået at bruge indholdet fra uddannelsen forsvarligt.

De tre prøver er som følger:

 1. Teori – Prøven i teoridelen af undervisningen foregår som en multiple choice-prøve, hvor du skal besvare helt konkrete spørgsmål, der kobler sig til den teori, du har læst og modtaget undervisning i
 2. Metode – Metodikprøven skal vise, om du er i stand til at planlægge træningen effektivt og sikkert. Her skal du kunne bruge dine metodiske overvejelser i praksis
 3. Praktisk – Den tredje og sidste prøve er en praktisk prøve, hvor du skal vise, at du har styr på og kontrol over modtagning ved spring

De enkelte dele af eksamen kan variere afhængig af det pågældende uddannelsesniveau.

Krav til uddannelsen

Der er som udgangspunkt ikke nogle særlige krav til at tage uddannelsen som Springsikker-instruktør. Du skal minimum være fyldt 14 år for at kunne deltage i undervisningen til det første trin af uddannelsen ’Springsikker Basis’. Herefter stiger alderskravet løbende, i takt med at uddannelsesniveauet stiger.

I den følgende håndfuld afsnit kigger vi nærmere på hver af de fem trin af uddannelsen – dér kan du også læse om kravene til din alder for at deltage.

Der er ingen krav om, at du skal være med i en DGI forening for at tage uddannelsen.

Springsikker Basis

Springsikker Basis er det første trin ud af de fem mulige inden for instruktøruddannelsen ’Springsikker’. Springsikker Basis uddanner dig i at kunne arbejde med springgymnastik for børn og juniorgymnaster, hvor der primært er fokus på enkeltstående spring og altså ikke serier af spring.

Uddannelsen er både for primære instruktører og hjælpeinstruktører, og du kan deltage i uddannelsen, hvis du er fyldt 14 år.

Eksempler på enkeltstående spring, som du lære at undervise i på Springsikker Basis:

 • Vejrmølle
 • Håndstand
 • Salto

Omtrent 2/3 af din uddannelsestid under Springsikker Basis bruges på at undervise dig i at modtage sikkert og korrekt, hvor også metodik og opbygningen af spring indgår. Den resterende tid bruges på at lære teorien bag disse spring.

Som i alle øvrige dele af uddannelsen bliver der under Basis-trinnet lagt vægt på, at du selv deltager aktivt i uddannelsen og forsøger så vidt, det er muligt at bruge din egen krop til at lære og forstå indholdet af undervisningen bedst muligt.

Der er en fin balance og sammenhæng mellem teori og praksis på uddannelsen. Du kommer til at bruge teorien i praktiske øvelser, hvor der både indgår eksempler på de relevante spring, opgaveløsninger alene og i fællesskab med de øvrige deltagere på uddannelsen samt tid til refleksion over dét, du løbende lærer.

Du får overordnet set tre forskellige men lige vigtige værktøjer med dig fra Springsikker Basis, som du selv kan benytte dig af i din forening.

De tre værktøjer:

 • Du får et indblik i og en grundlæggende viden om springenes biomekanik – dette omhandler fysikken og de kræfter, som er relevante i netop springgymnastikken
 • Du lærer at tænke og arbejde metodisk med planlægningen af dine træninger – på den måde kan du bedst muligt afvikle en springtræning, hvor du og gymnasterne arbejder konkret med de spring, du har fået undervisning i under uddannelsen
 • Du opbygger dine færdigheder inden for modtagning ved spring – dermed kan både dine gymnaster og du selv udføre springene på en tryg og sikker måde

Eksamen eller certificeringen i Springsikker Basis er – som de øvrige niveauer i uddannelsen – bygget op af tre dele; hhv. en teoriprøve, en metodikprøve og en praktisk prøve.

Herunder kan du kort læse om, hvad de tre prøver går ud på, på Basis-niveauet:

 1. Teoriprøve: Denne første prøve er individuel, og du skal derfor ikke samarbejde med en gruppe eller en makker. Du skal besvare en række spørgsmål i en multiple choice-prøve – nærmere bestemt 37 spørgsmål. Hvis du har læst alt dit teoretiske materiale grundigt og forstået det, så burde du kunne svare rigtigt på alle spørgsmålene i prøven. Alle svarene findes nemlig i dit materiale.
 2. Metodikprøve: Prøven i metode er delt op i to elementer. Første del går ud på, at du skal indgå i et gruppearbejde, hvor I, i fællesskab skal lave en metodisk analyse af de spring, som I beskæftiger jer med i den praktiske prøve. Den anden del går ud på, at I bliver inddelt i nye grupper, hvor I skal lave en præsentation af metodikken i det eller de spring, I har trukket i den praktiske prøve.
 3. Praktiske prøve: Den praktiske prøve er forholdsvis enkel, om end den hænger sammen med metodikprøven – selve den praktiske del af prøven går simpelthen ud på, at du skal vise, at du forsvarligt og sikkert kan tage imod alle de spring, I har lært om på Springsikker Basis.

Klarer du alle tre prøver, så bliver du certificeret instruktør i Springsikker Basis-uddannelsen.

Springsikker Måtte & Trampet 1

Springsikker Måtte & Trampet 1 er uddannelsesniveau 2 i Springsikker Instruktør-uddannelsen. Dette niveau er tiltænkt instruktører og hjælpetrænere, som har en vis erfaring med at træne let øvede gymnaster. Størstedelen af de gymnaster, du har været vant til at træne, skal helst være et niveau, hvor de som minimum træner spring med enkeltrotationer og sammensatte springkombinationer på bane.

Mens du kun skal være fyldt 14 år for at tage Basis-uddannelsen, så kræver trin 2, at du er fyldt mindst 15 år inden uddannelsesstart. Det anbefales, at du har gennemført Basis-uddannelsen først, eller som minimum har erfaring med modtagning af de spring, som indgår i Basis-uddannelsen.

Eksempler på spring, som du anbefales at have erfaring med at undervise i:

 • Rondat-flikflak
 • Kraftspring-salto

Du skal regne med at modtage undervisning i sikkerhed og modtagning under ca. 2/3 af uddannelsen, mens den sidste 1/3 omhandler metodik og teori omkring opbygning af spring på dette niveau.

Med Springsikker uddannelsen skal du kunne undervise i Rondat-flikflak

Med Springsikker uddannelsen skal du kunne undervise i Rondat-flikflak

Også niveau 2 af Springsikker-uddannelsen byder på tre prøver, som du skal bestå for at blive certificeret; hhv. en teoriprøve, en metodikprøve og en praktisk prøve, som beskrevet i afsnittet ovenfor omhandlende Basis-niveauet.

Foruden de fordele, du får ud af at tage Basis-uddannelsen, så giver Springsikker Måtte & Trampet 1 dig en teoretisk indsigt i sikkerhed, kropsbasis, grundlæggende elementer i bevægelse samt fysiske forudsætninger for træning og træningsformer.

Når du har gennemført uddannelsen og modtaget al nødvendig undervisning, så skal du bestå de tre afsluttende prøver for at blive certificeret i dette uddannelsesniveau som instruktør.

Herunder kan du kort læse om, hvad de tre prøver går ud på, på Måtte & Trampet 1-niveauet:

 1. Teoriprøve: Den første teoretiske prøve er magen til teoriprøven på Basis-niveauet. Her skal du dog besvare 64 spørgsmål i stedet for 37.
 2. Metodikprøve: Prøven i metode er også magen til prøven på Basis-niveau. På dette niveau skal du dog kunne anvende spring på højere niveau – disse spring vil du selvfølgelig have modtaget undervisning i at modtage i løbet af uddannelsen.
 3. Praktiske prøve: Den praktiske prøve går ud på, at du skal kunne modtage springene fra uddannelsen korrekt og forsvarligt fra begge sider.

For at kunne fortsætte til de næste to uddannelsesniveauer, Springsikker Måtte 2 og Springsikker Trampet 2, så kræves det, at du har taget dig tid til at få noget erfaring med at bruge det, du har lært på niveau-2 i praksis. Dette kan du med fordel gøre, mens du tager selve uddannelsen.

Springsikker Måtte 2 og Springsikker Trampet 2

Det tredje og næste niveau i uddannelsen er todelt. Der er altså tale om to forskellige uddannelser, og du bør fortsat kun tage en af uddannelsen ad gangen samt én uddannelse pr. år. De to uddannelser på tredje niveau hedder Springsikker Måtte 2 og Springsikker Trampet 2.

Begge uddannelser er bygget op på samme måde, hvad angår undervisning, krav og afsluttende prøver for at opnå din certificering.

Selve indholdet i uddannelserne er dog forskelligt, da du kommer til at fokusere på to forskellige måder at udføre spring på i hhv. trampet og på måtte:

 • På Springsikker Måtte 2-uddannelsen har du fokus på modtagning af 3-springs-kombinationer, skruer samt dobbelte rotationer på måtten
 • På Springsikker Trampet 2-uddannelsen har du derimod fokus på modtagning af dobbeltroterende spring i trampet

Begge uddannelser kræver, at du er fyldt mindst 18 år, inden du påbegynder uddannelsen.

Derudover anbefales det til begge uddannelser, at du har gennemført og bestået niveau-1 af disse uddannelser. Det vil sige trin-2 på uddannelsesstigen i Springsikker Instruktør-uddannelsen – det er dét niveau, der hedder Springsikker Måtte & Trampet 1.

På begge uddannelser foregår certificeringen på følgende måde:

 • Teori: Her får du en multiple choice-prøve til den læste teori
 • Metode: Her får du en case-opgave, hvor du skal inddrage dine egne metodiske overvejelser som instruktør
 • Praktisk: Du bliver bedømt på dine praktiske evner i forhold til at modtage de relevante spring på uddannelsen korrekt

Herunder kan du læse om udbyttet og fordelene ved at tage Springsikker Måtte 2:

 • Du forbedrer udførelsen og sikkerheden i din modtagning af 3-springs-kombinationer på måtte, hvor også skruer og dobbelte rotationer indgår
 • Du lærer at udarbejder konkrete og specifikke årsplaner til dine hold hjemme i foreningen
 • Du udvider dine metodiske evner og får en mere nuanceret tilgang til din egen undervisning. Du lærer at bruge nye teoretiske, metodiske og praktiske værktøjer før, under og efter dine træning
 • Du lærer at arbejde med aspekter inden for etik og dilemmaer, der potentielt set kan forekomme i forbindelse med at lede en gymnast, optimere teknikken samt give feedback
 • Du opnår et bredere teoretisk overblik over de forskellige elementer og aspekter, der indgår i fysisk træning

Indholdet i de to forskellige uddannelser varierer som sagt lidt mellem hinanden, og dermed vil du opnå nogle af de samme fordele ved at tage Springsikker Trampet 2-uddannelsen, dog med enkelte undtagelser og tilføjelser.

Herunder kan du læse om udbyttet og fordelene ved at tage Springsikker Trampet 2:

 • Du optimerer dine evner inden for modtagning af springkombinationer i trampet, hvor der indgår dobbelte rotationer og skruer
 • Du får et dybdegående indblik i, hvordan du mest effektivt planlægger en hel sæson ad gangen
 • Du opnår en mere nuanceret tilgang til, hvordan du underviser dine egne gymnastikhold – det inkluderer såvel teori som metodik og praktisk kunnen
 • Du får et bredere teoretisk overblik over nogle af de forskellige biomekaniske mekanismer, som påvirker de krav, der er til gymnastens fysik og teknik. Derudover får du en bedre forståelse for, hvordan man teknisk skaber en saltorotation og en skruerotation, og ikke mindst hvordan den enkelte gymnast bliver belastet og påvirket fysisk under spring i trampetten

Alle prøverne er udformet ens på begge uddannelser – dog varierer indholdet en smule baseret på den type af spring og de teknikker, du har arbejdet med på den pågældende uddannelse.

Herunder kan du læse om de fire prøver eller delprøver på Springsikker Måtte 2 og Springsikker Trampet 2:

 • Teoriprøve: Teoriprøven består af en individuel multiple choice-prøve, hvor du skal besvare 45 spørgsmål. Du har ingen hjælpemidler til rådighed
 • Første del af metodikprøven: Dette er en individuel skriveopgave, hvor du arbejder på egen hånd ud fra et udvalgt spring, og du har ingen hjælpemidler til rådighed. Du skal udarbejde en metodisk analyse af springet, og du har 15 minutter forud for selve skriveopgaven, hvor du kan snakke med de andre deltagere på uddannelsen om det pågældende spring – her er hjælpemidler tilladt
 • Anden del af metodikprøven: Her skal du lave en gruppebaseret case-opgave. Din gruppe skal, med udgangspunkt i et spring udført af en gymnast, lave en teknisk analyse af såvel springet som af gymnastens forudsætninger for at udvikle springet yderligere. Derudover skal I fremvise både teknikstationer og konkrete øvelser, som er målrettet den pågældende gymnast
 • Praktisk prøve: I den sidste prøve, som er den praktiske prøve, skal du vise, at du kan modtage alle de aktuelle spring fra uddannelsen korrekt fra begge sider. Vær dog opmærksom på, at du kun vil blive bedømt på din bedste side

Igen anbefales det, at du tager dig tid til at få noget erfaring fra disse uddannelser tilbage i din egen forening. På den måde kan du få mere føling med modtagningen og planlægning af springene fra trin-2, inden du potentielt set fortsætter til fjerde og sidste del af uddannelsen.

OBS: Pr. 2019 er det fjerde og sidste uddannelsestrin ’Springsikker Måtte & Trampet 3’ endnu under udvikling. Du kan følge med på GymDanmark’s hjemmeside BevaegDigForLivet.dk for at se, hvornår den bliver færdigudviklet og lanceret.

Springsikker Forening og Springsikker Efterskole

Springsikker Forening og Springsikker Efterskole er DGI Gymnastik og GymDanmark’s tilbud til gymnastikforeninger og efterskoler rundt om i landet, der ønsker et ’360 graders eftersyn af hele foreningen eller skolen’, som de selv formulerer det.

Tilbuddet giver en certificering som Springsikker Forening eller Efterskole, når processen er gennemgået og godkendt. Det er først og fremmest det ultimative kvalitetsstempel inden for dansk gymnastik, hvad angår udvikling og ikke mindst sikkerheden i foreningen eller på skolen.

Fordele ved at være en Springsikker Forening eller Efterskole:

 • Foreningen eller skolen får lettere ved at tiltrække nye, flere eller og dygtigere springinstruktører eller lærere
 • Foreningen eller skolen får lettere ved at tiltrække og hverve nye medlemmer eller elever
 • Foreningen eller skolen får lettere ved at opnå og vedligeholde samarbejdsaftaler med private såvel som offentlige institutioner og organisationer

Hvis du driver en forening eller en efterskole – særligt en gymnastikefterskole, så har du formentlig også bidt mærke i den øgede konkurrence på området de senere år – konkurrence fra såvel andre foreninger som helt andre idrætter, der trækker i børn og unge.

Med et kvalitetsstemplet inden for sikkerhed kan du markedsføre din forening eller efterskole på en ny måde over for børn og unge samt deres forældre, som i mange tilfælde er den endelige beslutningstager.

Springsikker Forening og Springsikker Efterskole er som sagt et 360 graders tjek, som ikke kun har fokus på Springsikker uddannelser til instruktører og lærere samt kvalitetssikring af den fysiske sikkerhed i foreningen eller på skolen – det er også en hjælp og vejledning til ledelsesmæssig udvikling og dermed til foreningens eller skolens udvikling i det hele taget.

Rent praktisk kommer jeres forening eller efterskole i gang med at få Springsikker-certifikatet ved at tilmelde jer til et Kick Off møde hos GymDanmark og DGI Gymnastik.

Her får I tildelt en konsulent, som følger jer gennem hele processen, så foreningen eller skolen kan blive certificeret i sidste ende.

Konsulenten udfører det grundige eftersyn af kvaliteten i foreningen eller på skolen, som fokuserer på disse fem parametre:

 • Instruktørerne eller lærernes kompetencer
 • Ansvar og opgaver i bestyrelsen
 • Faciliteter, redskaber og fysiske rammer generelt
 • Engagementet i springtræningen
 • Sikkerheden i springtræningen

Prisen for at blive certificeret som Springsikker Forening eller Springsikker Efterskole er pr. 2019 5.000 kr. opdelt i to rater – dette er ekskl. deltagelsen i det nødvendige Kick Off møde.

OBS: Vær opmærksom på, at betalingen sikrer certificeringen af jeres forening eller efterskole i tre år ad gangen. Herefter skal I igennem et eftersyn igen, da springgymnastik hele tiden udvikler sig og derfor kræver løbende opdateringer på bl.a. sikkerheden for at være tidssvarende.