DGI

DGI er en af de største paraplyorganisationer i Danmark, når det gælder gymnastik og breddeidræt. DGI er hovedorganisation for mere end 6.300 idrætsforeninger rundt om i landet, og samlet set har DGI dermed over 1,5 mio. medlemmer i form af idrætsudøvere, trænere og frivillige.

DGI står for Danske Gymnastik & Idrætsforeninger, som organisationen også hed tidligere. I praksis fungerer DGI som pejlemærke for mange af de lokale foreninger rundt om i landet, og de står for at arrangere og afvikle alverdens events og arrangementer for såvel gymnaster som andre idrætsudøvere.

DGI

I denne omfattende guide kommer vi rundt om DGI som organisation, vi ser på, hvordan de arbejder med og for gymnastikken, samt hvad de tilbyder til den danske idræt generelt. Vi ser bl.a. på deres forskellige landsdelshold, deres prestigefyldte Verdensholdet og deres enorme arrangement Landsstævnet, som kun bliver afviklet hvert 4. år.

Slutteligt i guiden kan du læse mere om de populære og velbesøgte DGI huse og centre rundt om i landet, herunder deres største af slagsen, som du måske kender lidt til i forvejen; DGI Byen i København.

Men vi lægger ud med at se lidt nærmere på DGI’s historie som forening og organisation – det startede nemlig ud i en lidt anden form end den, vi kender DGI som i dag.

DGI’s historie kort fortalt

DGI blev til dét, vi kender det som i dag, i 2013, hvor tidligere DGI og DDS fusionerede. Nærmere bestemt trådte fusionen i kraft pr. 1. januar, og DGI er vokset støt siden da i medlemstal og arrangementer.

Men hvis vi skal få en ordentlig forståelse af, hvad DGI tidligere var, samt hvad DDS var for en størrelse, så lad os tage den helt fra begyndelsen, hvormed tidslinjen ser nogenlunde således ud:

 1. 1861 – De Danske Skytteforeninger (DDS) blev stiftet
 2. 1929 – De Danske Gymnastikforeninger opstod ud af De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger (DDGU)
 3. 1992 – Samtidig med ovenstående eksisterede der også en anden forening, som gik under navnet De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger (DDGS&I). I 1992 valgte de to store foreninger DDGU og DDGS&I dog at slå pjalterne sammen, hvormed de blev til DGI. I samme ombæring blev DDS udskilt.
 4. 2008 – Den 10. juni i 2008 offentliggjorde DGI og Dansk Idræts-Forbund (DIF), at de ville fusionere deres to store foreninger ultimo 2012. Senere samme år, nærmere bestemt den 4. oktober 2008, valgte DIF dog at trække sig fra aftalen alligevel, da nogle af deres specialforbund ikke kunne se sig selv som en del af den fremtidige enhedsorganisation i den aftale, der var lagt op til.
 5. 2013 – Da det forholdsvis nye DGI ikke kunne slå sig sammen med DIF alligevel, valgte de i 2013 igen at forene sig med DDS, hvormed de som nævnt i starten af dette afsnit igen blev til det DGI, som vi kender i dag.

DGI udvikler sig hele tiden som organisation, og de arbejder på at få breddeidrætten og gymnastikken ud til så mange danskere som muligt. Dette gør de år efter år ved at tilbyde nye kurser, arrangementer og ved at få flere og flere lokalforeninger med under vingerne.

I de følgende afsnit ser vi nærmere på, hvordan DGI spiller en vigtig rolle for dansk gymnastik, hvormed vi kan danne os en idé om, hvordan de formentlig også kommer til at forme deres egen og de danske gymnasters fremtidige historie i nærmeste fremtid.

DGI’s landsdelshold

DGI står bag en række forskellige landsdelshold rundt om i Danmark. Disse hold har til formål at samle gymnaster i alle aldre fra forskellige foreninger på ét og samme hold, så de i fællesskab kan rykke deres grænser endnu mere.

Landsdelshold er for gymnaster, som i forvejen er aktive på et eller flere hold i deres foreninger, men som ønsker at tage endnu et skridt og blive endnu bedre. Landsdelsholdene træner hen over året op til at kunne deltage i en række opvisninger i løbet af foråret. Der er dermed tale om opvisningshold og altså ikke konkurrencehold.

Landsdelshold samler gymnaster fra forskellige byer og foreninger, og dermed kan du som gymnast få udvidet dine relationer og bygge et netværk inden for gymnastikkens verden allerede fra en tidlig alder af.

I de følgende afsnit kommer vi nærmere omkring de seks forskellige typer af landsdelshold fra DGI.

De seks hold er som følger:

 • 10-14 hold
 • JUNIORhold
 • YNGLINGEhold
 • ASPIRANThold
 • REPhold
 • AFTERREPhold

I dag kender stort set alle aktive gymnaster lidt eller meget til landsdelsholdene, da de er blevet mere og mere udbredte herhjemme i Danmark. Men vi skal faktisk ikke særlig lang tid tilbage i historien, før landsdelshold, som vi kender dem i dag, slet ikke eksisterede.

Det var først i slutningen af 1950’erne, at en lille række elitegymnaster valgte at gå sammen og bryde normerne, fordi de ønskede at tage gymnastikken til et højere niveau, end hvad der ellers havde været muligt. De ville udvide deres træning og engagement i gymnastikken til at rumme endnu flere udfordringer, flere oplevelser og mere udvikling.

Det har så udviklet sig hastigt siden dengang, og i dag tager mange gymnaster ovenstående fordele som en selvfølge, og det er mere eller mindre blevet normen at have et ønske om at deltage på et landsdelshold i et eller andet omfang.

Det kan også ses på antallet af aktive gymnaster på denne type af hold – fra at bestå af en lille flok elitegymnaster tilbage i slutningen af 1950’erne, så har DGI’s forskellige landsdelshold i dag op mod 6.000 gymnaster fordelt rundt i hele Danmark og i alderen 10-75 år.

10-14 hold

DGI’s yngste landsdelshold hedder 10-14 hold, og navnet angiver selvsagt den tilladte alder for deltagende gymnaster. 10-14 hold eksisterer rundt om i hele landet, og alle landsdelsforeninger tilbyder denne type hold. Holdet er tilegnet de unge gymnaster, som ikke kan få nok af gymnastik og ønsker at træne mere end blot en enkelt dag eller to om ugen.

Kort om 10-14 hold:

 • 10-14 år
 • Uden udtagelse
 • Mix- eller pigehold
 • Krav om aktiv deltagelse i lokalforening i de fleste landsdele

På de fleste 10-14 hold kan du deltage, hvis du er i alderen 10-14 år inkl. det 14. år, mens enkelte hold kun tillader gymnaster at være med på holdet, indtil de fylder 14. Ligeledes er de fleste hold åbne for både drenge og piger, mens enkelte hold rundt om i landet er lavet udelukket til piger.

Hvad angår udtagelse, så er der ingen til 10-14 hold. Alle er derfor velkomne – dog kan enkelte hold stille krav om et minimum af teknisk niveau inden for såvel rytmegymnastik som springgymnastik. Dette leder os videre til netop indholdet af genrer på 10-14 hold; træningen vil ofte bestå af både rytmiske elementer og spring, mens enkelte hold fokuserer på én af delene.

Fælles for stort set alle holdene er dog, at du enten er aktiv og deltagende gymnast i en lokalforening, eller at du er frivillig træner eller hjælper i en forening.

Træningen foregår typisk en gang om ugen, og så er der løbende weekendtræninger, som alle er med til at lede dig og resten af holdet op til opvisningerne i løbet af foråret.

JUNIORhold

JUNIORhold er DGI’s landsdelshold for gymnaster, som er en tand ældre end dem på 10-14 holdene. Som udgangspunkt er formålet det samme; at træne ekstra meget og dyrke gymnastikken og relationerne i højere grad end ellers. JUNIORhold træner også intensivt en gang om ugen og nogle gange i weekenderne med målet om at lave flotte shows og opvisninger til bl.a. stævner i løbet af foråret.

Kort om JUNIORhold:

 • 14-16 år
 • Mulighed for at gå på hold uden udtagelse i hele landet
 • Mix-, drenge- eller pigehold
 • Krav om aktiv deltagelse i lokalforening

Aldersgruppen på JUNIORhold er som regel 14-16 år. Der er dog enkelte undtagelser rundt om i de enkelte landsdele, hvor gymnaster på helt ned til 11 år kan få lov at deltage, hvis deres niveau og fysik tillader det. Ligeledes kan enkelte hold tillade gymnaster på op til 18 år at være med på holdet.

Der er både mixhold inden for JUNIORhold, men nogle landsdelshold vælger at oprette udelukkende pige- eller drengehold afhængig af efterspørgslen fra deltagende gymnaster.

Der findes enkelte JUNIORhold, som benytter sig af udtagelse. Det vil med andre ord sige, at du, som gymnast, skal igennem en udtagelse – en slags optagelsesprøve -, hvor instruktørerne vælger de bedste eller på anden måde mest egnede gymnaster til holdet. Dog garanterer DGI, at hver landsdel i Danmark tilbyder JUNIORhold, hvor der ikke er udtagelse.

Ligesom med 10-14 holdet stilles der krav fra JUNIORholdene om, at du er aktiv gymnast eller frivillig i en lokalforening, hvis du ønsker at deltage på holdet.

På JUNIORhold træner gymnasterne både rytmisk gymnastik og springgymnastik på et højere niveau, end de måske ellers er vant til, og i langt højere grad mere intensivt under hver træning.

Hvis du er gymnast og har drømme om f.eks. at komme på Verdensholdet en dag, så kan deltagelse på JUNIORhold og sidenhen de øvrige landsdelshold for endnu ældre gymnaster være en god vej dertil.

YNGLINGEhold

På et YNGLINGEhold for du mulighed for at trimme og finpudse din tekniske færdigheder som gymnaster. Du kommer til at gå på et hold, som stiller nogle af landets dygtigste instruktører til rådighed.

Kort om YNGLINGEhold:

 • 16-19 år
 • Med og uden udtagelse
 • Mix-, drenge- eller pigehold
 • Krav om aktiv deltagelse i lokalforening

De presser dig og får dig til at overskride dine personlige og tekniske grænser, så du rykker dig som gymnast og udvikler dig som person. Det hele sker dog i trygge rammer, hvor sikkerhed og fællesskab bliver prioriteret højt, så du kan udvikle dig på en forsvarlig måde.

YNGLINGEhold er skridtet efter JUNIORhold, og dermed er den typiske alder for gymnaster på YNGLINGEhold 16-19 år. Igen er der dog enkelte undtagelser rundt om i de enkelte landsdele, hvor yngre gymnaster ned til 15 år og ældre gymnaster op til 20 år kan få lov at deltage.

Afhængig af hvilken landsdel du bor i og ønsker at deltage i, så kan du komme ud for at skulle til udtagelse til dit YNGLINGEhold. Der er dog også landsdele, hvor der er åben optagelse. Det er dog en forventning alle steder, at du har styr på din grundteknik som gymnast, så både du selv og resten af holdet får mest muligt ud af træningen.

Det forventes ydermere, at du deltager aktivt og stabilt i alle ugentlige træninger samt i de weekendtræninger, stævner og opvisninger, som kommer i løbet af året. Møder du trofast og motiveret op til alle træninger, så får du til gengæld en unik chance for at udvikle dig som gymnast på rekordtid, og det kan booste dine chancer for at komme på Verdensholdet eller andre elitehold senere hen.

På YNGLINGEhold træner du både rytmegymnastik og springgymnastik, og de enkelte landsdele tilbyder både mixhold såvel som udelukkende drenge- eller pigehold.

Sidst men ikke mindst stilles der også her krav om, at du enten er aktiv som gymnast eller frivillig i din lokalforening, mens du går på landsdelsholdet.

Lever op til disse forventninger og krav, så kan du træne dig selv ekstra dygtig og stærk, så du bliver klar til at gå direkte videre til et af DGI’s REPhold.

ASPIRANThold

DGI har udviklet en type landsdelshold som i højere grad fokuserer på viljen, gejsten og det sociale frem for tekniske færdigheder som gymnast. På et ASPIRANThold kan alle interesserede og passionerede gymnaster deltage, så længe de brænder for gymnastikken og har lyst til at udvikle sig og deltage i fællesskabet omkring holdet.

Kort om ASPIRANThold:

 • 18 år og opefter
 • Med og uden udtagelse
 • Mix-, herre- eller damehold
 • Krav om aktiv deltagelse i lokalforening i de fleste landsdele

Som udgangspunkt skal du være fyldt 18 år for at deltage på et ASPIRANThold, og der er ingen øvre aldersgrænse. Nogle landsdele og hold tillader imidlertid gymnaster at deltage, så snart de har afsluttet folkeskolens 9. klasse. Ligeledes er der også enkelte hold, som sætter en øvre aldersgrænse på 30 år.

Hvad angår udtagelse, så er det ikke standarden for ASPIRANThold, da alle er velkomne, uanset om man er nybegynder eller garvet gymnast. Der kan dog være enkelte hold, som vælger at benytte sig af udtagelse fra tid til anden – det kan skyldes, at de ønsker at opretholde et vist niveau på holdet, eller i tilfælde af at rigtig mange gymnaster har anmodet om at komme med på holdet.

Der findes forskellige hold i hver landsdel, hvad angår køn – du kan både deltage på udelukkende dame- eller herrehold, eller du kan komme med på et mixhold, hvor begge køn sammen træner såvel springgymnastik som rytmisk gymnastik.

Fælles for alle ASPIRANTholdene er dog, at der typisk stilles krav om, at du er aktiv i en lokalforening, enten som gymnast eller som træner. Derudover er det en forventning, at du møder trofast op til de ugentlige træninger og deltager i weekendtræninger, stævner og opvisninger i løbet af året.

For at opsummere: ASPIRANThold er måske ikke for dig, som i forvejen er en dygtig gymnast og ønsker at udvikle dig gennem disciplineret træning på endnu højere niveau; til dette formål bør du i stedet kigge nærmere på YNGLINGEhold og REPhold. ASPIRANThold er derimod til dig, som måske er ny inden for gymnastikkens verden, men ikke er helt ung mere, og som samtidig holder af at bidrage til et godt fællesskab og en god energi under træning og opvisning.

REPhold

Hvis du i forvejen er aktiv inden for gymnastik og drømmer om at blive en af de dygtigste i landet, så kender du måske allerede lidt til DGI’s REPhold. Et REPhold er det ypperste inden for landsdelshold og kan være et af de af de bedste bud på et direkte springbræt til f.eks. Verdensholdet.

Kort om REPhold:

 • 18 år og opefter
 • Kun med udtagelse
 • Store krav og forventninger til din personlighed, din tekniske form og din fysik
 • Mix- eller damehold
 • Krav om aktiv deltagelse i lokalforening

REPhold står for repræsentationshold, og det er lige præcis, hvad holdene går ud på; at repræsentere det bedste af det bedste inden for gymnastik i den pågældende landsdel. Det er derfor også en forventning, at du er i absolut topform både teknisk og fysisk, hvis du vil gøre dig nogle forhåbninger op at komme med på et REPhold i din landsdel.

Når du deltager på et REPhold, så er der høje krav og forventninger – til gengæld får du også direkte adgang til en turboudvikling af såvel din fysik, dine tekniske færdigheder som gymnast samt dine personlige og sociale kompetencer. Du bliver sat sammen med et hold af nogle af de bedste instruktører i landet samt andre gymnaster fra din landsdel, som er lige så dygtige og engagerede i gymnastikken som dig selv.

Du skal som regel være fyldt 18 år for komme i betragtning ti let REPhold. Enkelte landsdele og hold giver dog dispensation til 17-årige, hvis du f.eks. har et helt særligt talent. Hvad angår udtagelse, så skal du forvente udtagelse på samtlige REPhold i hele Danmark. Du skal med andre ord til en udtagelse eller en slags optagelsesprøve, hvor du bliver vurderet på både din personlighed såvel som din fysiske og tekniske form som gymnast.

De fleste REPhold består af to hold, hvor både herrer og damer sammen deltager i hhv. springgymnastik og rytmegymnastik. Enkelte REPhold rundt om i landet består dog udelukkende af damer, hvor særligt de rytmiske elementer af gymnastikken er i fokus.

De fleste landsdele stiller krav om, at du er aktivt deltagende i en lokalforening som enten gymnast eller frivillig, mens du går på REPholdet. Derudover forventes det også her – i særlig høj grad-, at du møder fast og stabilt til hver eneste træning, opvisning og stævne i løbet af året.

MINIREPhold: MINIREPhold er et hold for dig, som ønsker at gå på et rigtigt REPhold, men måske lige mangler at finpudse din teknik eller blive lidt ældre. MINIREPhold er også på højt niveau og med fokus på at gøre de deltagende gymnaster klar til at kunne overgå til et REPhold efterfølgende. Som regel skal du være fyldt 17 år for at kunne deltage på et MINIREPhold. Vær dog opmærksom på, at det ikke altid er alle landsdele, der tilbyder MINIREPhold.

AFTERREPhold

AFTERREPhold er et særligt landsdelshold for dig, som er fyldt 25 år, er rutineret inden for gymnastikken, og som stadig ønsker at udvikle dig på højt niveau. AFTERREPhold minder på mange måder om de almindelige REPhold; du skal således være dygtig og i god form både teknisk og fysisk, du skal været rutineret og gerne have erfaring fra tidligere REPhold eller tilsvarende hold på eliteplan.

Kort om AFTERREPhold:

 • 25 år og opefter
 • For det meste med udtagelse
 • Store krav og forventninger til din personlighed, din tekniske form og din fysik
 • Mix- eller damehold
 • Krav om aktiv deltagelse i lokalforening

Formålet med at gå på et AFTERREPhold er at fortsætte din personlige og tekniske udvikling som gymnast, selvom du er fyldt 25, 30, 40 eller måske 50 år. Der er i udgangspunktet ingen øvre aldersgrænse for dig, som ønsker at gå på et AFTERREPhold – dog er der en forventning om, at du stadig er i topform og kan præstere minimum på samme niveau som de øvrige gymnaster på holdet; også de yngre på ned til 25 år.

Du træner sammen med holdet hver uge og nogle gange i weekenderne med det formål at udvikle dig og blive klar sammen med holdet til at kunne optræde til stævner og opvisninger i løbet af året. Dermed er målet også at udvikle en anderledes og både flot, kreativ og seværdig opvisning med både spring og rytmesekvenser.

Selvom du som regel skal være fyldt 25 år for at gå på et AFTERREPhold, så tilbyder enkelte landsdelshold, at gymnaster kan deltage, fra de er fyldt 23 år. Hvad angår udtagelse, så skal du forvente udtagelse på næsten samtlige AFTERREPhold, ligesom det også er gældende for de almindelige REPhold. Her bliver der kigget på din personlighed såvel som din fysiske og tekniske form som gymnast.

Stort set alle landsdele tilbyder mixhold bestående af både herrer og damer, mens enkelte landsdele også har hold kun for damer. Og ligesom med alle de øvrige hold blandt DGI’s landsdelshold, så forventes det, at du fortsat er aktiv i en lokal gymnastikforening; f.eks. som træner eller frivillig på anden vis.

Sommergymnastikhold

Sommergymnastikhold falder lidt uden for kategori i forhold til de øvrige landsdelshold – holdtypen er alligevel med på listen, da DGI trækker mange interesserede gymnaster til på disse hold hvert år. Rundt om i landet tilbyder de forskellige landsdelsforeninger hos DGI sommergymnastikhold til de gymnaster, som ønsker mere træning og fællesskab, efter vintersæsonen er sluttet midt på foråret.

Et sommergymnastikhold byder på hård og god træning, typisk i perioden april-maj, og du opnår dermed ca. 8-10 træninger i alt. Der er tale om intense træningspas, hvor du opnår høj effekt af din træning fra de professionelle instruktører, som varetager ansvaret for træningerne.

Efter endt træning er der mulighed for at deltage i social hygge og sjov i noget varmere vejr, end du er vant til efter træning i vinterhalvåret. Du kan møde nye venner og få bekendtskaber, som kan fortsætte efter sommergymnastikholdet slutter, og skolernes sommerferie går i gang op til næste gymnastiksæson.

Nogle af DGI’s sommergymnastikhold træner til at blive klar til en sommeropvisning, mens andre hold kun har fokus på selve træningen for udviklingen og sammenholdets skyld.

Du kan læse mere om vilkårene for kommende arrangementer og sommergymnastikhold på DGI’s hjemmeside.

DGI Verdensholdet

Hvis du har så meget som snuset til gymnastik, så har du med garanti også hørt om Verdensholdet før. Verdensholdet er det absolut ypperste gymnastikhold, som DGI kan byde på. Det er et unikt og eksklusivt hold bestående af 24 gymnaster fordelt på begge køn, som tager ud i hele verden og viser, hvordan spring, dans og gymnastik kan foregår.

Der er optagelse og udtagelse hvert andet år, og det er dermed kun 24 gymnaster, der får lov at komme med på Verdensholdet hvert andet år. Dette er med til at gøre både holdet og dets oplevelser eksklusive og tiltrække de absolut dygtige gymnaster i Danmark.

Derfor skal du også forvente, at du skal være blandt de allerbedste i landet, hvis du vil gøre dig forhåbninger op en dag at komme med ud i verden som ambassadør for dansk gymnastik. Når du går på Verdensholdet, så vil du gennemgå en enorm udvikling både socialt, fysisk, teknisk og mentalt.

Du kommer til at træne og bo tæt sammen med 23 andre dygtige og inspirerende unge mennesker, som alle er med til at levere shows og workshops i både Danmark og resten af verden – dermed er du med til at inspirere og skabe håb for børn, unge og voksne overalt på jorden.

DGI’s Verdensholdet har en vision og en mission om at viderebringe budskabet om demokratiske fællesskaber, aktiv bevægelse, sundhed og livsglæde til både Danmark og resten af verden.

Holdets mission bygger på følgende fem pointer, som de selv formulere således:

 • ”Vi oplever bevægelse”
 • ”Vi opliver verden”
 • ”Vi styrker sundheden”
 • ”Vi søger udfordringer”
 • ”Vi skaber fællesskaber”

Hvert hold kommer nye steder hen og oplever nye ting, og rejsen foregår med overlæg minimalistisk, så gymnasterne på holdet kan komme helt tæt på de lokale kulturer rundt om i verden. Som gymnast på Verdensholdet kan du se frem til en spændende rejse til mange forskellige lande.

For at give et eksempel, så kan vi tage et kig på rejseruten for 2016-2017 holdet, som startede deres rejse i september 2016:

 • Tyskland
 • Tanzania
 • Zanzibar
 • Australien
 • Indonesien
 • Kina
 • Mexico
 • USA
 • Danmark – Turne i hele landet
 • Prag
 • Luxembourg
 • Belgien
 • Berlin
 • Sverige

Efterfølgende deltog Verdensholdet ved DGI Landsstævnet 2017 i Aalborg. DGI’s Landsstævne afholdes kun hvert 4. år, og det er dermed kun hvert andet Verdenshold, som får den ære at kunne deltage i Danmarks største gymnastik- og idrætsstævne. Vi kommer i øvrigt mere ind på Landsstævnet senere i denne guide.

Verdensholdet er i sig selv så stort og omfattende et emne, at vi har dedikeret en hel guide kun til dét. Herunder vil vi dog alligevel lige opridse nogle praktiske informationer om bl.a. økonomi og optagelse på holdet.

Læs her vores guide til Verdensholdet

Grundlæggende set skal du først og fremmest være en sublim gymnast for at komme med på Verdensholdet. Du skal være i topform både teknisk og fysisk, og du skal være særdeles god til enten rytmegymnastik og dans eller springgymnastik – det skader selvfølgelig ikke at kunne begge genrer godt.

Derudover skal du have en passende personlighed, som egner sig til at indgå som en del af Verdensholdet. Det er op til dommerne til udtagelsen at vurdere, om du passer ind på holdet rent personligt og menneskeligt – det bliver vurderet ud fra samtaler, hvis du går så langt i udtagelsesprocessen.

Det er vigtigt for holdet, at du bl.a. kan indgå i sociale fællesskaber i lang tid ad gangen, uden at det påvirker hverken holdets eller din egen præstation. Der er dog ingen formelle krav til personligheden, så groft sagt kan man sige, at du skal være dig selv og håbe på, at det passer godt nok ind.

Herunder kan du se de mere formelle krav til optagelse på holdet:

 • Du skal være fyldt mindst 18 år, inden træningen på holdet går i gang
 • Du skal være medlem af gymnastikforening under DGI
 • Du skal være aktiv i en gymnastikforening under DGI
 • Du skal være fri for skader
 • Du skal være i god fysisk form
 • Du skal deltage i et formøde inden selve udtagelserne
 • Du må ikke tidligere have været gymnast på Verdensholdet
 • Du skal kunne foretage en egenbetaling, som typisk ligger på ca. 35.000 kr.

Betalingen sikrer dels, at du tager din deltagelse på holdet alvorligt, og dels er den rent praktisk med til at betale en del af de mange udgifter, der er forbundet med at gå på holdet. Den er med til at dække udgifter til bl.a. lønninger til instruktører, PR-medarbejdere, læger osv. samt udgifter til kost, logi og rejser.

DGI Landsstævne

DGI Landsstævne er den absolut største og mest velbesøgte idrætsfestival i Danmark. Stævnet bliver kun afholdt hvert 4. år, hvilket også gør det endnu mere unikt, eksklusivt og spændende for de mange tusinde deltagere og publikummer, som dukker op hver gang.

Kort fortalt består DGI’s landsstævne af et stort åbningsshow og et afslutningsshow med gymnastik, idræt og musik. Mellem åbning og afslutning er værtsbyen hjemsted for et utal af opvisninger, workshops, koncerter og festligheder hele dagen og om aftenerne.

I 2017 blev DGI Landsstævne afholdt i Aalborg, hvor flere end 25.000 deltagende gymnaster og idrætsudøvere deltog på tværs af forskellige idrætsgrene. Dertil kommer de mange tusinde publikummer, som tog turen til den nordjyske storby for at se opvisninger og deltage i aktiviteter om dagen, samt for at være med i festerne og koncerterne rundt om i byen om aftenen.

I 2021 vil DGI Landsstævne blive afholdt i Svendborg på Sydfyn. Det er tale om en noget mindre by end ellers – i 2017 var det som sagt Aalborg, der var værtsby, mens Esbjerg lagde kvadratmeter til i 2013.

DGI Fyn, som er den landsdelsforening, der har vundet ansvaret så at sige, har været ud at udtale, at de kommer til at inddrage hele Svendborg by samt faciliteterne i de små byer i oplandet til arrangementet.

En af Danmarks mest eftertragtede gymnastikhøjskoler Ollerup Højskole ligger f.eks. meget tæt på Svendborg, og den kan også være med til at lægge lokaler og springfaciliteter til mange af opvisningerne. Derudover ønsker DGI Fyn at inddrage den store del af naturen, som omkranser Svendborg, herunder den lange kyststrækning og naturen til lands rundt om og i byen.

Der er efterhånden over 25 forskellige idrætter repræsenteret ved DGI Landsstævne, så der er rig mulighed for både at deltage som idrætsudøver samt at finde noget interessant, hvis du er blandt publikum. Idrætterne tæller alt fra gymnastik, fodbold, håndbold og svømning til de lidt mindre sportsgrene og aktiviteter såsom petanque, floorball, kampidræt og hundesport. Derudover er der en række aktiviteter under kategorier som friluftsliv, fitness, dans og musik mv.

Hvis du ønsker at læse endnu mere om DGI Landsstævne og de mange aktiviteter, der indgår, så har vi lavet en udførlig guide til dig om emnet.

Kort om DGI Landsstævnets historie: Landsstævnet i Aalborg i 2017 var nummer 27 på listen over DGI Landsstævner, siden stævnet så dagens lys tilbage i 1862. Dengang blev det afviklet af De Danske Skytteforeninger og var sådan set kun forbeholdt skytter. Siden dengang er deltagertallet steget eksplosivt – i høj grad også i kraft af, at flere og flere idrætter er blevet inkluderet. Fra at have bl.a. 103 deltagere i 1862, 3.700 i 1894 og 13.000 i 1966, så har de sidste 4-5 landsstævner alle haft et godt stykke over 20.000 deltagere.

DGI som organisation

DGI er en stor organisation efterhånden, og den fungerer både nationalt såvel som regionalt. Der er først og fremmest den overordnede landsforening, som blot hedder DGI (Danske Gymnastik & Idrætsforeninger). Under landsforeningen har DGI så en række landsdelsforeninger, som varetager medlemmernes interesser mere konkret og lokalt. Der er 14 landsdelsforeninger.

Alle 14 DGI landsdelsforeninger og den overordnede landsforening DGI har et samlet værdigrundlag og en samlet mission og vision om at bringe idræt og bevægelse ind i så mange danskeres liv som muligt.

De arbejder ud fra to grundlæggende værdisæt om et humanistisk menneskesyn med respekt for hinanden samt demokratisk medleven, der indbyder medlemmerne til at deltage aktivt, demokratisk og med et åbent sind over for hinandens forskellige meninger og holdninger.

DGI’s øverste myndighed er årsmødet, som bliver afviklet hvert år i begyndelsen af november. Her vælges bl.a. formand og bestyrelse for DGI’s landsforening samt formænd til de forskellige landsdelsforeninger i landet, medlemmer til udvalg mv.

DGI’s egentlige medlemmer er gymnastik- og idrætsforeningerne rundt om i landet, mens disse foreningers egne medlemmer så automatisk også indgår under DGI’s organisation. DGI har dermed over 1.500.000 medlemmer fordelt rundt om i hele Danmark, på alverdens idrætter og i forskellige aldersgrupper.

I over 150 år har DGI arbejdet som en nonprofitorganisation, som har haft og stadig har til formål at få danskerne ”ud i naturen og ind på banen”, som de selv skriver. Det gør de via de flere end 6.300 foreninger, som er medlem hos dem, og som får hjælp af over 100.000 frivillige ildsjæle.

Hvad tilbyder DGI?

DGI tilbyder som organisation for dansk idræt en række aktiviteter, muligheder og tiltag for sine medlemmer hvert år – både foreningerne og foreningernes medlemmer, som rent faktisk er idrætsudøverne.

På landsplan er DGI så stor og omfattende en organisation, at det er umuligt for os gennemgå alle deres konkrete tilbud i denne guide. Hvis du vil dykke mere ned i de enkelte emner eller sportsgrene, så anbefaler vi, at du tager et smut forbi DGI’s egen hjemmeside, hvor du kan læse udtømmende om deres tilbud.

Herunder ser vi dog på nogle af de mest gængse tilbud, som deres medlemmer hyppigt benytter sig af. Der er tale om hhv.:

 • Arrangementer og kurser
 • Kurser for ledere
 • Partnerskaber
 • DGI Servicecenter
 • DGI Byen
 • DGI Huset

Vi kommer ikke nærmere ind på de enkelte idrætter og sportsgrene her i guiden, men på deres egen hjemmeside finder du praktisk information om deres organisationsarbejde med alt fra gymnastik, badminton og cykling til fodbold, skydning og tennis.

Arrangementer og kurser

DGI er helt eller delvist tovholder på ufatteligt mange arrangementer, events og workshops i hele Danmark hvert eneste år. Deres kalender er proppet med arrangementer inden for alle tænkelige sportsgrene, og alle 14 landsdelsforeninger er også velrepræsenteret under de forskellige arrangementer.

På DGI’s egen hjemmeside kan du søge direkte efter arrangementer, som har din idrætsmæssige interesse, og som foregår i nærheden af dig – du finder linket til kalenderen i bunden af dette afsnit.

Fra deres forside om arrangementer og kurser kan vi i flæng nævne udvalgte events som følgende:

 • Springmodtaning – Gratis kursus i springmodtaning hos Gymnastik Odder
 • Nytårsspring – Sjove og aktive gymnastikdage for 6-12 årige spirende gymnaster i København
 • Julecamp – Julecamp mellem jul og nytår med overnatning, spisning, fælles aktiviteter og masser af spring i Søndersøs nye springcenter
 • Drengelejr – 24 timers arrangementer med drenge i alderen 6-13 år, som bliver rystet sammen og skal lave en masse gymnastik og andre idrætsudfordringer i Helle Hallen i Årre

Disse er blot et meget lille udvalg af de mange aktiviteter og arrangementer, som du finder i DGI’s egen kalender for arrangementer og events. Foruden de løbende arrangementer står DGI selvfølgelig også bag de større af slagsen såsom DGI Landsstævne, som vi allerede har været lidt omkring tidligere i denne guide.

Kurser for ledere

Foruden DGI’s generelle arrangementer og aktiviteter, så tilbyder de også en række kurser for alle de mange ledere, som sidder rundt om i Danmark og er med til at drive de danske gymnastik- og idrætsforeninger.

Udvalget er kurser for ledere hos DGI er bredt, og du finder mange forskellige slags kurser; nogle med fokus på ledelse, nogle om markedsføring af foreninger, og endeligt helt lavpraktiske kurser såsom førstehjælpskurser. Nogle af kurserne er gratis, mens andre kræver betaling.

Ligesom i forrige afsnit har vi også her udvalgt et par af de fremtrædende kurser på DGI’s side om kurser for ledere. Udvalget af tilbud begrænser sig dermed ikke til nedenstående – de er blot et par eksempler på, hvad du som leder eller ansvarlig for ledelsen i din foreninger kan få ud af DGI’s tilbud.

Eksempler på konkrete kurser for ledere hos DGI:

 • Førstehjælpskursus
 • Annoncering på sociale medier, så I kan få foreningens budskaber og arrangementer længere ud
 • Kassererkursus
 • Diverse kurser i software-programmet Conventus, herunder kurser for kasserere, kursus i automatisk indberetning af medlemstal til CFR mv.
 • Kursus om den relativt nye persondataforordning GDPR

En del af kurserne foregår online som webinarer, og de er tilmed gratis. Du har dermed mulighed for at inddrage hele bestyrelsen, som kan deltage samlet via en projekter eller lignende.

Partnerskaber

DGI har gennem indgået mange partnerskaber og samarbejdsaftaler med såvel andre foreninger som private virksomheder og større organisationer.

Partnerskaberne med DGI er med til at sikre økonomisk bistand og en konstant støtte til at få bredt idrætten ud blandt den danske befolkning.

Nogle partnere fokusere deres hjælp på konkrete initiativer fra DGI, såsom Vestas, der støtter DGI Verdensholdet på deres rejser rundt i verden, mens andre organisationer hjælper mere bredt inden for visse sportsgrene – f.eks. har Hummel et stærkt samarbejde med DGI om at bevare kvaliteten inden for dansk fodbold og håndbold i det frivillige foreningsliv.

Blandt nogle af de større DGI-partnere finder du CRAFT, Vestas, Hummel og PE-redskaber, som alle har hver deres grunde til at støtte DGI og deres medlemmer. Som virksomhed har du mulighed for at blive partner med DGI; dette gør du ved at kontakte deres partner- og eventansvarlige, som du finder kontaktinformationer på via deres hjemmeside.

Det kræver blot, at din eller jeres virksomhed eller foreninger deler samme værdier som DGI vedrørende bl.a. sundhed, fællesskab og udfordring.

DGI Servicecenter

DGI Servicecenter er en del af DGI’s landsforening, som beskæftiger sig med at tilbyde foreninger, skoler og SFO’er en række brugbare undervisningsmaterialer. Materialerne og hjælpemidlerne kan være med til at fremme og udvikle børn og unge inden for alt lige fra konkrete sportsgrene som badminton, fodbold og gymnastik til e-sport, sang og musik og fitness.

Du kan tilgå DGI Butikken via sektionen om DGI’s Servicecenter på DGI’s egen hjemmeside – herfra finder du også materialer, som kan anvendes helt ned på børnehave- og vuggestueniveau. Til de mindste er der oftest tale om materialer, der omhandler udvikling gennem leg, sang og dans.

De fleste materialer kommer i form af bøger eller CD’er, mens der også findes plakater, øvelsesark samt pakker med konkrete og håndgribelige redskaber til f.eks. introduktion til børnebadminton.

DGI Byen

DGI Byen er DGI’s landscenter, som er en stor aktivitetsbygning i det centrale København. DGI Byen ligger lige ved siden af Københavns Hovedbanegård, og den rummer over 30.000 m2 fordelt på haller, hotel, spaområder, svømmehal og meget andet.

Der er mange idrætsfaciliteter i DGI Byen, som også afspejler DGI’s bredde engagement inden for dansk idræt og gymnastik. I bygningen finder du således både gymnastiksale, bowlinghal, håndboldbaner og svømmehal.

Foruden ovenstående idrætsfaciliteter ligger DGI Byen også kvadratmeter til bl.a. deres kurbade, restaurant, hotel og konferencecenter. Siden den første etape af opførelsen i 1996 er der sket meget med DGI Byen.

Den gik fra udelukkende at rumme sportshallerne tilbage i 1996-1997 til at være hjemsted for alle ovenstående faciliteter og de tilhørende hundredvis af aktiviteter og daglige brugere den dag i dag.

DGI Byens hjemmeside kan du læse meget mere om de enkelte faciliteter, hvad enten du ønsker at afvikle et stort erhvervsarrangement i den 900 m2 store konferencesal, eller blot har brug for at spændende sted til at holde børnefødselsdagen med bowlinghal, vandkulturhus og restaurant.

Selvom DGI Byen er en selvstændig virksomhed, så hører den stadig under DGI som organisation og beskæftiger sig derfor først og fremmest med idræt, sundhed og kultur, mens erhvervsdelen er kommet til med årene for at udvide spektret af tilbud.

DGI Byen svømmehal – Vandkulturhuset

Vandkulturhuset i DGI Byen er meget mere end en svømmehal. Det er dog OGSÅ en svømmehal. Alle hverdage er der åbent for alle til at købe billet og benytte svømmehallen. Du kan købe årskort eller bare en billet til den enkelte dag. Vandkulturhuset rummer flere forskellige bassiner. Der er naturligvis “normal” svømmehal til motionssvømning og svømmeidræt, men du finder også legeområde og babybassin, samt et bassin med vipper. Foruden bassinerne, så findes der også anden velvære, som f.eks. saunagus.

Foruden svømning og leg mv. via en almindelig billet, så har du også muligheden for at gå på forskellige hold. Der findes svømmehold for både børn og voksne, aquahold, vandtræning for gravide og babysvømning mv.

DGI huset

Foruden DGI Byen, som må siges at være DGI’s flagskib inden for samling af faciliteter til gymnastik og idræt, så tilbyder DGI også en række øvrige huse og centre rundt om i landet. Alle disse huse og centre har dét til fælles, at de agerer samlingspunkt for lokalbefolkningen de forskellige steder, når det gælder idræt, motion, kultur, overnatninger og erhvervskonferencer.

De minder derfor alle om DGI Byen på sin vis, om end de er noget mindre målt på antal kvadratmeter og virksomhed.

Nogle af virksomhederne adskiller sig også ved at tilbyde en specifik ydelse eller service med sine faciliteter, som ikke nødvendigvis inkluderer idræt – det kunne være DGI Karpenhøj Natur- og Friluftscenter eller Vingsted Hotel & Konferencecenter, som også fremgår af listen nedenfor.

Du finder følgende DGI huse og -centre i Danmark:

 • DGI Byen i København
 • DGI Huset i Herning
 • DGI Huset Nordkraft
 • DGI Huset Panteren i Vordingborg
 • DGI Huset i Vejle
 • DGI Huset i Aabybro
 • DGI Huset i Aarhus
 • DGI Karpenhøj Natur- og Friluftscenter
 • Vejen Idrætscenter
 • Vingsted Hotel & Konferencecenter

Hver af ovenstående virksomheder har deres egne unikke tilbud, faciliteter og arrangementer. Det bliver derfor for omfattende at beskrive dem alle i denne guide. Vi henviser dig i stedet til at smutte en tur på Google og søge efter det konkrete hus eller center nær dig, hvis du vil undersøge deres tilbud yderligere.